fbpx

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden.

Upptäck naturen i mobilen

Med appen Jämtlands naturkarta blir det enkelt att hitta ett utflyktsmål. Den kan användas som inspiration inför ett besök och som hjälp för att hitta på plats.

Naturreservat i norra Krokoms kommun

 • Ansättåns naturreservat. Här får du uppleva fjällnära urskogsartad natur med grova granar och näringsrika myrar. Hitta hit: Under högsommaren går det att nå området genom att köra fram till Ansättåns canyon och sedan vandra längs Ansättåleden cirka tre kilometer mot sydväst för att nå naturreservatets entré. Övriga tider på året nås området lättast genom att följa Ansättåleden från söder om Rörvattnet. För att ansluta till leden om ni kommer från Hotagen så kan ni köra vägen från Hotagen mot Rörvattnet cirka åtta kilometer och sedan svänga vänster mot Lövnäset. Följ vägen cirka en kilometer, parkera. Nu återstår cirka 10 kilometers vandring till Ansättåns naturreservats entré.
 • Bragéebacken. Här kan du vandra i tallskog som brunnit och få se vackra växter i de stråk av granskog som går igenom området. Hitta hit: Från Föllinge: Efter 8,1 kilometer på vägen från Föllinge till Laxsjö kommer en mindre skogsbilväg på höger sida. Sväng upp där så har du naturreservatet Bragéebacken på vänster sida. Från Laxviken: Cirka 2,5 kilometer söder om korsningen där väg 339 och 344 går samman kommer naturreservatet Bragéebacken på vänster sida, och efter ytterligare 1,1 kilometer så kommer en liten skogsbilväg till vänster att svänga upp på. Du har då reservatet på din vänstra sida.
 • Grubbdalens naturreservat. Det här reservatet innehåller grov skog, samiska lämningar och rester från nybyggarna. Om du är här rätt års­tid möts du dessutom av stora mängder vackra blommor. Hitta hit: Kör väg 340 från Krokom till Rötviken. Ta av mot Rörvattnet och följ grusvägen som så småningom övergår till enskild väg. Man kommer till reservatet genom stig via Höberg eller led via Nöjden och Lill-Juthatten. Övrigt: Hela området ligger inom Burvattnets skoterförbudsområde. Söder om Grubbdalen ligger Oldflån-Ansättens naturreservat.
 • Gröntoppens naturreservat. Tycker du om att vara omgiven av en vild och tyst skog? Och höga berg? I så fall kan Gröntoppen vara ett reservat för dig. Hitta hit: Reservatet ligger knappt två mil väster om Föllinge. Från Krokom kör man väg 340 norrut, och två kilometer norr om byn Storholmsjö ligger reservatet på vägens västra sida.
 • Hotagens Naturreservat. Hotagen är renarnas och vildmarkens naturreservat. Här finns tusentals renar under stora delar av året. Du hittar också urskog, mycket djur och vackra fjäll. Och reservatet är faktiskt bara lite mindre än Öland om vi ser till arealen. Hitta hit: Flera vägar leder in till reservatet. Sväng höger från väg 340 efter Valsjöbyn till Vinklumpen, eller sväng av mot Lakavattnet från väg 339 knappt en mil öster om Laxsjö. De norra delarna av reservatet når du bäst från väg 342 mellan Strömsund och Gäddede, sväng söderut vid Bågede och följ vägen mot Munsvattnet.
 • Höbergsfjällets naturreservat. I det här fjällreservatet hittar du gammal granskog som fått växa sig stor. Trots mänsklig aktivitet i området har skogen en karaktär av urskog, det vill säga ser ursprunglig ut. Hitta hit: Kör väg 340 från Krokom till Rötviken. Ta av mot Rörvattnet och följ grusvägen, som så småningom övergår till enskild väg, fram till ledterminalen vid sjön Lill-Kingen. Därifrån får du gå till fots cirka 4 kilometer längs med stigen till Höberg innan du är framme i naturreservatet. Under 2020 kommer informationsskylt att sättas upp vid fjällhemmanet Höberg.
 • Höjden Botelnäsets naturreservat. Skogen är full av kraft­iga och höga träd. Här finns också mycket stenar. Reservatet inne­håller också stora områden med mossa blandat med lingon- och blåbärsris. Hitta hit: Reservatet ligger ungefär mitt emellan Föllinge och Valsjöbyn. Från väg 340 mellan Häggsjövik och Rötviken finns en bommad skogsbilväg österut. Härifrån är det cirka sju kilometer till reservatet.
 • Lomtjärnens naturreservat. Här kan du besöka tio olika tjärnar av varierande storlek. Några är vackert inbäddade i en omgivning av äldre tall. Tallarna står tryggt i mattor av lavar och ris. Hitta hit: Kör från Krokom på väg 340 förbi samhällena Landön, Lillholmsjö, Skärvången samt Häggsjövik mot Hotagen. Då har man tillryggalagt cirka 12 mil. Fortsätt norrut på väg 340 cirka 6 kilometer tills man nästan kommer fram till Valsjön. Där svänger man vänster och följer Valsjöns södra sida cirka 6 kilometer till. Där kör man västerut cirka 5 kilometer och man kommer fram till naturreservatet.
 • Läskvattsåns naturreservat. Läskvattsån utgör hem för ett unikt bestånd av den starkt hotade och fridlysta flodpärl­musslan. Det är vårt ansvar att skydda miljön för framtiden. Hitta hit: Läskvattsån och dess naturreservat ligger tre mil norr om Föllinge och fyra mil väster om Strömsund. Bilvägarna som går till ån är bommade, så det är några kilometer att vandra. Välj leden norr om sjön Lakavattnet eller grusvägarna söder om sjön.
 • Margitbrännans naturreservat. Margitbrännan är en vacker gammal granskog. Skogen är orörd och rik på arter. Här kan du njuta av lugnet och se ovanliga vedsvampar. Om du har vägarna förbi på sommaren får du även se lappranunkel i blom. Hitta hit: Reservatet ligger drygt en mil nordväst om Föllinge. Från byn Vägskälet, mellan Föllinge och Skärvången, är det skyltat till reservatet.
 • Mittockernäsets naturreservat. I naturreservatet Mittockernäset kan du njuta av den friska granskogen som susar. Så fort vårsolen börjar skina blir det liv i skogen. Blåsipporna lyser och det blir fart på småkrypen. På försommaren kan du beundra blommande guckusko här. Hitta hit: Från Föllinge följer man landsväg 344 och 339 i riktning mot Laxviken. Strax innan Hårkan svänger man vänster in på en skogsbilväg. Efter tre kilometer är man framme vid reservatets gräns.
 • Oldflån-Ansättens naturreservat. Här finns mer än 200 olika sorters blommor, buskar och träd. Men det är inte det mest unika. Det fantastiska är att det dessutom finns så mycket av varje art. Välkommen till det blommande fjället. Hitta hit: Reservatet tillhör östra delarna av Offerdalsfjällen och nås lättast från Bakvattnet i öster eller från Jänsmässholmen, via Rönnöfors, i söder.
 • Storholmsjö naturreservat. Vattnet i blekesjön Grönvattnet blänker i smaragdgrönt när solen skiner. Här kan du vila en stund – det finns både vindskydd och eldstad. Vandra sedan runt på de gamla fäbodvallarna. Artrikedomen i natur­reservatet är fantastisk. Hitta hit: Reservatet ligger knappt två mil väster om Föllinge. Från Krokom kör man väg 340 norrut och i Storholmsjö by tar man av västerut mot Åkersjön. Efter tre kilometer visar vägskyltning in mot parkeringen.
 • Strömhöjdens naturreservat. Här får du uppleva tall- och granskog som fått växa fritt efter senaste skogsbranden. Det finns en känsla av urskog bland fallna tallar och gamla granar. Hitta hit: För att komma till naturreservatet från Hotagen, kör från Hotagen mot Valsjöbyn cirka sex kilometer och sväng sedan höger strax efter bron över Toskströmmen. Följ vägen cirka tre kilometer och sväng sedan vänster in på Hasslingsåfallets parkering. Sedan får du vandra en kilometer på stig.
 • Vägskälets naturreservat. Naturreservatet Vägskälet är ett bra exempel på hur en skogsmark kan se ut ungefär 200 år efter en skogsbrand. Här kan du också hitta intres­santa svampar och den ovanliga örten lapp­ranunkel. Hitta hit: Reservatet ligger drygt en mil nordväst om Föllinge. Från byn Vägskälet, mellan Föllinge och Skärvången, är det skyltat till reservatet.

Dela gärna »

Utforska

Kategorier

Rulla till toppen