fbpx

Höberg är ett boställe i Hotagens distrikt, Krokoms kommun, Jämtlands län. Höberg uppfördes som nybygge i början av 1800-talet. Där fanns tre gårdar. Människor levde mest av det som naturen kunde ge. De tog virke för byggnationer och ved för värmens skull. De jagade, fiskade och samlade bär och svamp för att överleva i den karga naturen som ofta är nära fjället. Troligtvis odlade de lite grann och hade djur betande i skogen och på fjällkanten.

Värdefull natur

Här hittar du gammal granskog som fått växa sig stor. Trots mänsklig aktivitet i området har skogen en karaktär av urskog, det vill säga ser ursprunglig ut. De äldsta träden finns i östra delen av reservatet, där finns det granar som är uppåt 200 år gamla. I närheten av fjällhemmanet Höberg, växer det ovanligt mycket björk och sälg. Det gynnsamma sydläget med berg som skyddar mot nordanvind och som samlar på sig solens värme, har gjort att mer sydligare arter har kunnat få fäste. I sluttningen har till exempel ett bestånd av alm hittats.

Naturreservat

  • Höbergsfjällets och Grubbdalens naturreservat som gränsar i väster ingår i EUs nätverk av skyddade och värdefulla marker, Natura 2000. Läs mer >

Föreskrifter för Höbergsfjällets fjällreservat
Tänk på att det inom fjällreservatet inte är tillåtet att:

  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter
  • göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
  • framföra motordrivet fordon

Mer information om Höbergsfjället finns hos Länsstyrelsen >

Vandring

  • Grubbdalsleden till Grubbdalen och Grubbdalens naturreservat startar vid Lill-Kingen och följer de gamla stigarna som ledde till fjällägenheterna i området. Läs mer >

Upptäck fler vackra vandringsleder i området omkring Hotagsbygden i Ansättfjällen, läs mer här >

Dela gärna »

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på whatsapp
Dela på skype
Dela på reddit
Dela på email
Dela på print

Utforska

Kategorier

Scroll to Top