fbpx

Storholmsjö ligger i Föllinge distrikt, Krokoms kommun, Jämtlands län. Byn ligger ca 73 km norr om Östersund, väg 340 Fiskevägen från Krokom. I Storholmsjö har människor funnit sin utkomst redan under stenåldern, man har nämligen hittat en stenåldersboplats här. År 1762 fick Gotthard Willhelm Marks von Wyrtemberg (Troll-Maxen d.ä.) kronoavradslandet Holmsjön för sina bedrifter. Han byggde sitt hem på Gysholmen och bodde där fram till år 1811, då han sålde gården.

Med stor sannolikhet byggdes de första nybyggena i Stora Holmsjön och Lilla Holmsjön upp av bönder från Offerdal i mitten av 1700-talet, utan formellt tillstånd. Marcks von Wyrtemberg erbjöd dem senare att bli landbönder (arrendatorer).

Sjön Gysen låg i Offerdals socken, bebyggelsen vid sjön kom att få samma namn. Sannolikt hörde endast marken öster om sjön till Föllinge socken, fram till mitten av 1600-talet då avvittringarna började. Namnet Gysen ändrades så småningom till Holmsjön.

Personlig blogg – Storholmsjö i mitt hjärta >

Storholmsjö naturreservat och vandringsled

Tre kilometer väster om Storholmsjö, efter vägen mot Åkersjön, ligger ett skogsområde med mycket höga naturvärden, Storholmsjö naturreservat och vandringsled. Det är en gammal granskog med bland annat många hotade vedsvampar. Det finns gott om högstubbar, lågor och rotvältor. Hänglavar formligen draperar träden. Läs mer om Storholmsjö naturreservat hos Länsstyrelsen >

Vandringsleden Storholmsjö naturreservat är en naturstig som går i en liten slinga i skogen. Stigen är märkt med blå färg på träden. Längs stigen finns informationstavlor som berättar om växter, svampar, mossor och lavar i skogen. På södra sidan av vägen finns också flera markerade stigar i skogen. Där passerar man en väl bevarad fäbodvall Holmbodarna. Man kan även gå till en fin tjärn som heter Grönvattnet. Där finns bland annat ett vindskydd. Området finns beskrivet på informationstavlan vid parkeringen. Läs mer >

Gysens fvo

Gysens fvo förvaltar fisket i sjön Gysen och Gysån. Skogsån Gysen, som rinner mellan sjön Gysen och Långan, har levererat många stora öringar genom tiderna. Hit åker du dock inte för att fylla frysen, utan här är utmaningen att lura någon av åns skygga härskare till hugg. Omväxlande strömmar och sel, där det också simmar gott om gädda. Bäst fiske efter öring sker på högvatten i början av sommaren, därefter gör du bäst i att fiska i åns större och djupare höljor. Gysens fvo ingår även i Fiskevägenkortet. Mer info hos Lillholmsjö Gästgivargård & Camping >

Storholmsjö byalag

Storholmsjö byalag
℅ Hedman
Storholmsjö 124
835 63 Föllinge

Dela gärna »

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på whatsapp
Dela på skype
Dela på reddit
Dela på email
Dela på print

Utforska

Kategorier

Scroll to Top