fbpx

Med samarbete kommer man långt. Fiskevägenkortet är ett samarbetsprojekt mellan 9 fiskevårdsområden längs Fiskevägen, väg 340, som går mellan Krokom och norska gränsen. Här finns fiske i älvar, åar, bäckar, tjärnar och sjöar – och allt på ett fiskekort. Här kan man utöva alla typer av fiske från mete till flugfiske och här kan man få alla typer av fångster som öring, röding, gädda, abborre, harr och sik. Här finns allt från fina storöringsvatten till vatten med fina bestånd av t ex abborre och sik.

Ladda ner broschyren Fiskevägenkortet 13 mil fiske >

Fiskevårdsområden som ingår i Fiskevägenkortet

  • Granboforsens fvo – Reglerat område i Indalsälven nedströms Kattstrupeforsen.
  • Nedre Långans fvo – Långan är en 37 km lång strömsträcka mellan Landösjön och Indalsälven, utöver detta ingår även Västra och Östra Näversjön.
  • Hissmofors fvo – Älvsträcka i Indalsälven från Storsjöns utlopp och 3,5 km nedströms.
  • Gysens fvo – Sjösystem Gysen i skogslandskap med sjön Gysen och Gysån vid Storholmsjö och Lillholmsjö.
  • Åkersjöns fvo – Åkersjön samt Åkerån med närmare en mils öringsfiske sommartid.
  • Bakvattnets fvo – Stora Bakvattnet.
  • Rörvattnet-Skogsjö fvo – Området erbjuder bl a sjöfiske i Rörvattnet, Lillkingen och Storkingen, strömfiske i Ansättån och Grubbdalsån samt fiske i en mängd tjärnar både i skogslandet och nära fjällen.
  • Valsjöns fvo – Ett varierande fiske som geografiskt sträcker sig från Stor-Foskvattnet i öster till Rengen i väster. De större sjöarna är Valsjön, Rengen, Stor-Foskvattnet och delar av Hotagen samt ytterligare ett antal större sjöar. Här finns även en mängd tjärnar både i skogslandet och nära fjällen.
  • Gunnarvattnets fvo – Området erbjuder sjöfiske i Gunnarvattnet och Rörsjön, strömfiske i Gunnarvattsån och fiske i tjärnar vid Hotagsfjällen.

Köpa fiskekort

Köp Fiskevägenkortet online hos iFiske >

Hotagenkortet

Fiskevägenkortet ger dig tillgång till hela Hotagenkortets sportfiskeområde där Rörvattnet-Skogsjö fvo, Valsjöns fvo samt Gunnarvattnets fvo ingår .

Dela gärna »

Utforska

Kategorier

Scroll to Top