fbpx

Hotagsfjällen och Hotagens naturreservat ligger i Krokoms och Strömsunds kommun, Jämtland. Stora delar av reservatet ligger inom Hotagens socken. Naturreservatet är 113 000 hektar, nästan lika stort som Öland och bildades år 1993. 

Stora fjällmassiv

Det stora antalet fjälltoppar på över 1 000 meter är en viktig del av landskapet.

Inom naturreservatet finns Murfjället och Munsfjället, båda cirka 1 200 meter över havet. Bland de lägre fjälltopparna kan nämnas Stensfjället, Gråberget, Skalfjället, Stor-Erfjället och Vinklumpen. Här finns två urskogsområden, Gråberget i öster och Tjärnafjäll i söder. Gråberget är Jämtlands största urskogsområde med grovstammiga och högväxta granar, där de äldsta är drygt 350 år gamla. I Tjärnafjälls urskog är de äldsta träden cirka 400 år. 

Flera större sjöar sträcker ut sig i reservatet. Det finns också väldigt många små sjöar och tjärnar. Beroende på regn- och snömängd är naturen varierad. Här kan man uppleva grön fjällbjörkskog, fuktiga myrmarker och torra fjällhedar.

Aktiv rennäring

Hela området präglas av samiskt liv och arbete. I reservatet finns Jijnjevaerie sameby. Vid vistelse i området är det viktigt att ta stor hänsyn till renskötarna som har naturen som arbetsplats. Har man riktig tur så kan man få se stora renhjordar i gammel­skogen eller på fjället. Det är vackert att få se. Men håll avstånd. Det är viktigt att inte närma sig renarna eller störa dem på annat sätt. På våren är det särskilt känsligt eftersom kalvarna föds då. Då är det extra viktigt att hålla sig på långt avstånd.

Fjällfiske

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till. Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Läs mer här >

Levande kultur

Andra värdefulla platser är fjällgårdarna Almdalen och Bågavattnet. Vinklumpens sameläger och slakteri används framför allt på hösten och våren.

Läs mer

Dela gärna »

Utforska

Kategorier

Rulla till toppen