fbpx

Föllingebygdens församling i Krokoms pastorat har bland annat verksamhet i Hotagens kyrka samt kapellen i Jänsmässholmen och Skärvången. Bland verksamheterna finns barngrupper, konfirmander, körer för många åldrar mm.

Hotagens kyrka

Hotagens kyrka från 1861 ligger på det vackra Kyrknäset omgivet av vatten på tre sidor. I hela tio år pågick arbetet med att bygga kyrkan. Det utfördes frivilliga arbetare från trakten och eftersom folkmängden inte var mer än 370 personer förstår man att det tog sin tid. Kyrkan rymmer 500 personer. Här finns också ett församlingshem.

1951 genomfördes en omfattande restaurering. Då uppfördes en ny altartavla, målad av konstnären Osmo Isaksson. Den gamla altartavlan placerades på norra väggen. Från det att kyrkan togs i bruk 1861 till 1951 hade det inte funnits någon orgel. Istället hade församlingssången letts från koret med ett harmonium. 1952, då även läktare byggdes, kunde den nya orgeln invigas. Läs mer hos Svenska Kyrkan >

Minneslund i Hotagen

En av Sveriges kanske vackraste minneslunder finns i Hotagen, med vacker utsikt ut mot Hotagssjön.

Jänsmässholmens kapell

År 1906 vände sig invånarna i Jänsmässholmen till Länsstyrelsen i Jämtlands län med en begäran om att ett kapell skulle uppföras i byn. Pengar till bygget av ett kapell samlades in under flera år och först 1929 fattade lappförsamlingen och samebyn beslut om att uppföra ett kapell. Den 5 juli 1931 invigdes Jänsmässholmens nuvarande kapell. År 1960 byggdes den nya klockstapeln. Den invigdes den 2 oktober 1960 av dåvarande kyrkoherden Elov Boman i Offerdals församling. Klockstapeln är drygt 7 meter hög och därmed högre än kapellet. Läs mer hos Svenska Kyrkan >

Skärvångens kapell

Kapellet i Skärvången uppfördes 1884 som skolbyggnad med lärarbostad och skolsal, som även användes för gudstjänster. Sedan 1939, då skolan flyttade, används salen endast för gudstjänster. Kapellet fick ett mer kyrklikt utseende vid en ombyggnad efter ritningar av arkitekten Otar Hökerberg 1957. Kyrksalen upptar byggnadens södra hälft. Före 1957 var den mindre, hade lågt plant innertak och altaret uppställt mellan södra väggens fönster. I bakre väggen låg ingången till salen från en förstuga innanför en ytterdörr mitt på husets västra långsida. Vid ombyggnaden vidgades rummet åt norr, altaret flyttades till rummets norra sida och ingången i södra gaveln togs upp. Kyrkorummet är sedan dess delat i tre skepp med tunnvalv över mittskeppet och plant tak över sidoskeppen. Läs mer hos Svenska Kyrkan >

Kontakt

Krokoms Pastorat Tel. +46(640)17100

Kalender > svenskakyrkan.se/krokom/kalender-follinge

Följ Föllingebygdens församling på Facebook >


Dela gärna »

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på whatsapp
Dela på skype
Dela på reddit
Dela på email
Dela på print

Utforska

Kategorier

Scroll to Top