fbpx

Offerdalsfjällen ligger i Krokoms kommun, Jämtland. I Offerdalsfjällen ligger bl.a Grubbdalsfjällen, Stenfjällen, Ansätten och Oldfjällen. Fjällområdet är vackert och storslaget med gott om sjöar och fina vattendrag.

Blomsterfjället Ansätten

Fjället Ansätten är ett av Sveriges artrikaste fjäll. Den första inventeringen gjordes 1986. Sen dess har mer än 50 000 personer besökt Ansätten. Flera av dem har varit botaniker, orkidéexperter, forskare och studenter. Sommaren 2017  fanns inte mindre än 420 arter på Ansättens artlista. De flesta växterna är vanliga fjällväxter, men några rariteter har hittats som t.ex Jämtlands landskapsblomma Brunkullan som växer på Ansättens sydsluttning och på 900 meters höjd! Vid fjällets fot finns hundratals vityxne – en akut hotad orkidé. Nedanför fjället finns flera stora rikkärr med ängsnycklar, blodnycklar, lappnycklar och många flera orkidéarter. Läs mer hos Föreningen Blomsterleden >

Försök till uranbrytning

I början av 2000-talet ansöktes om undersökningstillstånd för brytning av uran i trakterna av Lill-Juthatten och Nöjdfjället. Under arbetet med tunnelsystemet för kraftverken fann man att berggrunden i området var mycket rik på uran. SGU startade en undersökning som sedan överläts på ett privat företag. De fick tillstånd att provborra i området kring Lill-Juthatten och Stenfjället och det visade sig vara en riktig guldgruva – fast guldet var förstås uran.

Läs mer i Hans Anderssons sammanställning > “Rörvattnet – En fjällbys historia

Aktiv rennäring

Området präglas av samiskt liv och arbete och är året-runt-marker för renskötsel för bl.a Jovnevaerie sameby. Samebyn omfattar Grubbdalsfjällen, Stenfjällen, Ansätten och den del av Oldfjällen som ligger öster om Offerdals västra samebys östgräns (Njaarke sameby) samt hemmanen Ansätten och Grubbdalen

Vid vistelse i området är det viktigt att ta stor hänsyn till renskötarna som har naturen som arbetsplats. Har man riktig tur så kan man få se stora renhjordar i gammel­skogen eller på fjället. Det är vackert att få se. Men håll avstånd. Det är viktigt att inte närma sig renarna eller störa dem på annat sätt. På våren är det särskilt känsligt eftersom kalvarna föds då. Då är det extra viktigt att hålla sig på långt avstånd.

Fjällfiske

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till. Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring och ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske. Läs mer här >

Naturreservat i Offerdalsfjällen

Vandring

  • Ansättåleden går i vacker fjällnatur och passerar flera fiskrika tjärnar. Den passerar också Ansättåns canyon – en spännande upplevelseplats med forsande vatten, grytor och håligheter. Där finns även intressant geologisk information. Leden följer sedan Ansättån ända upp till raststugan nära Ansättbyn. Därifrån kan man vandra västerut mot Långvattnet och Stora Stensjön eller österut mot Bakvattnet. Läs mer >
  • Blomsterleden. Vandra Blomsterleden från Bakvattnet till Ansättens topp. Här kan man uppleva en rik flora med över 400 arter, njuta av vackra fjällvyer över skogar, myrar, sjöar och fjäll. Längs leden finns 25 informationsstationer. Informationen finns i ett häfte som kan köpas vid ledens början. Läs mer >
  • Grubbdalsleden till Grubbdalen och Grubbdalens naturreservat startar vid Lill-Kingen och följer de gamla stigarna som ledde till fjällägenheterna i området. Läs mer >

Upptäck fler vackra vandringsleder i Ansättfjällen, läs mer här >

Dela gärna »

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på whatsapp
Dela på skype
Dela på reddit
Dela på email
Dela på print

Utforska

Kategorier

Scroll to Top