fbpx

Protokoll årsmöte 28 mars 2022

Föreningen Ansättfjällen höll årsmöte den 28 Mars 2022

Närvarande: Emma Bergstrand, Eva Björnrun, Krister Björnrun, Roger Österman, Mari Blomqvist, Anna-Maria Sandström, Marie Björnell, Eivind Haugen, Rut Magnusson, Mattias Lönn, Astrid Lönn Jern, Kristina Heibring, Gunnar Heibring, Maritha Grelsson

Ordförande Gunnar Heibring förklarade mötet öppnat

§1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Gunnar Heibring och till sekreterare valdes Maritha Grelsson.

§2 Val av två justeringsmän
Till justerare valdes Marie Björnell och Eivind Haugen.

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen redovisades i samband med kallelsen till årsmötet. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§4 Resultat- och balansräkning för 2021
Ordförande redogjorde för årets resultat som blev -6 574,00. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 198 009,81.

§5 Revisorernas berättelse
Ordförande läste upp revisorernas berättelse.

§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av resultat- och balansräkning Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

§7 Styrelsens verksamhetsplan för det kommande året Styrelsen ska under år 2022 arbeta med:
• Ge ut 4 nummer av Fjellnytt, sportlovsnumret ges ut endast digitalt.
• Administrera hemsidan och Facebooksidan.
• Göra en engelsk översättning av hemsidan.
• Arrangera en sommarloppis i området.
• Tillsammans med Krokoms kommun inventera lediga hus i området.
• Färdigställa ”Projekt för en välkomnande bygd i Ansättfjällen” Budgeten för 2022 godkändes.

§8 Val av ordförande och kassör för det kommande året
Till ordförande valdes Gunnar Heibring och till adjungerad kassör valdes Siv Fick och Stina Norlander (köpt tjänst).

§9 Val av övriga ledamöter
Ordinarie styrelseledamöter:
Eivind Haugen 1 år kvar
Kristina Heibring 1 år kvar
Marie Björnell nyval 2 år
Maritha Grelsson nyval 2 år
Ersättare:
Michael Jonasson omval 1 år

§10 Val av revisorer
Gösta Westerlund nyval 1 år
Styrelsen får i uppdrag att under året hitta en till revisor.

§11 Val av valberedning
Jeanette Olovsson nyval 1 år
Ingela Wessel nyval 1 år

§12 Årsavgiftens storlek för nästkommande år
Beslutades om oförändrad avgift 550 kr för företag/föreningar och 200 kr för enskilda medlemmar.

§13 Motioner och övriga frågor samt kort information från Arne Wiklander om projektet ”En välkomnande bygd”
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Arne Wiklander berättade om projektet, som ska färdigställas under 2022. Det finns nu totalt 25 vandringsleder i området om man räknar in Länsstyrelsens leder. Fyra nya leder har tillkommit i projektet, 10 nya byskyltar, 2 välkomstskyltar, 10 informationsskyltar, hänvisnings- och platsskyltar på lederna, några sittbänkar och vindskydd samt 2 sevärdheter. I projektet är det nedlagt 2000 ideella timmar. När allt är klart så ska lederna marknadsföras. Ett ca 52-sidigt häfte kommer att tas fram som kommer att innehålla alla leder men även naturreservat och natursevärdheter. Kommunen är beredd att hjälpa till med det. Projektet är uppmärksammat och Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Naturvårdsverket har bjudit in Arne för att berätta om projektet.

Övriga frågor:
Mattias Lönn pratade lite om skoterprojektet. Planer finns på att koppla ihop det med föreningen och hitta vägar för att kommersiella arbetet med leder, både skoter- och vandringsleder, dess drift och tillsyn och sy ihop det arbetet med sportfiskeproduktens drift och tillsyn. Samtal har förts med kommunen som är beredd att initialt vara projektledare. Närmast kommer en budget att tas fram för en 5-årsplan.

Föreningen har ett uppdrag att ta fram nya stadgar men avvaktar med det tills vi sett utvecklingen av ovanstående projekt.

§14 Årsmötet avslutas
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Gunnar Heibring, Ordförande
Maritha Grelsson, Sekreterare

Justeras:
Marie Björnell
Eivind Haugen

Ladda ner protokollet som pdf >

(Protokollets originalversion med underskrifter finns hos föreningens sekreterare)

Ansätten. Foto © flyttatillfjallen.se
Ansätten. Foto © flyttatillfjallen.se

Dela gärna »

Sök

Utforska

Etiketter
Aborre Aktuellt Akut hjälp Andrum Ann-Margret Ansättbyleden Ansättbyn Ansätten Ansättåleden Ansättån Ansättåns canyon Ansättåns naturreservat Apotek Apoteksombud ATV Badtunna Baka Bakstuga Bakvattnet Bakvattnets byalag Bakvattnets fvo Barn Barnens Naturstig Bastu Bergtjärn Berättarkvällar Berättelser Betalsäckar BikePark Bio Bio Valsjövallen Björn Björnklumpen Björnrun Blomsterfjället Ansätten Blomsterleden Blomsterstation Blomstervandring Boende Bok Boken Vargskinnet Bo och arbeta i glesbygd Bragéebacken Bredband Broforsen Buss Bussgods Butik Buvägen Byalag Byar Byggfirma Bygghandel Byggmaterial Bygål'n Bäver Bågavattnet Båtuthyrning Café Camping Catering Cykeluthyrning Cykla Dal Den siste trappern Distriktssköterska DownHill Drivmedel Drömfiske Elinstallationer Evenemang Event Fastighetsunderhåll FatBike Festivalsjöbyn Festplats Filmen Varg Finnsäter Finntjärn Finntjärnleden Fiska Fiske Fiskebutik Fiskecamp Fiskeguide Fiskekort Fiskeutrustning Fiskevägenkortet Fjellnytt Fjäll Fjällfiske Fjällfågel Fjällgård Fjällmassivet Ansätten Fjällplatån Fjällsluttningen Flinten Flugfiske Flytta till Ansättfjällen Flytta till fjällen Folket av Penningkeisen Friluftsgudstjänst Fritidskläder FVO Fäbod Fästningsverk Föreningen Blomsterleden Föreningshus Församlingshem Getgård Glåmnäset Granskogen Grillplats Grubbdalen Grubbdalens naturreservat Grubbdalsleden Grus & matjord Gruvelns byförening Grävning Gröntoppens naturreservat Grönvattnet Gudstjänster Guidningar Gula sopsäckar Gunnarvassleden Gunnarvattnet Gunnarvattnets byggnadsförening Gunnarvattnets fvo Gym Gysen Gysån Gädda Gårdsbutik Hantverk Hantverksbutik Hare Harr Hasslingsåfallet Historia Historiskt Hjullastare HJÄRTSTARTARE ❤️ Hotagen Hotagendagarna Hotagenkortet Hotagenmassivet Hotagens hembygdsförening Hotagens kyrka Hotagens minne Hotagens naturreservat Hotagens snöskoterklubb Hotagens sportclub Hotagsbygden Hotagsfjällen Hotagssjön Hotell Hundspann Husbil Husvagn Husvagnsuthyrning Hyr båtplats Hyr lokal Häggsjön Häggsjövik Häggsjöviks byalag Hällristningar Händelser vid vatten Hårkankortet Höberg Höbergsfjällets naturreservat Högrun Höjden Botelnäsets naturreservat Idrottsförening Inflyttning InfoPoint Information Internetcafé Jakt Jakt i fjällen Jaktkort Jijnjevaerie sameby Jovnevaerie Sameby Juthatten Jänsmässholmen Jänsmässholmens kapell Järv Kalender Kanotuthyrning Kapell Keramik Kerstin Ekman Klippbranten Kommissionsleden Konferens Konsthantverk Kreativt skapande Krisberedskap krokoms kommun Kurser Kursgård Kyrka Källarforsen Laddstation Lanthandel Lapp Pe Orsa Lill-Kingen Lillholmsjö Ljungahed Lo Lockringsberget Lomtjärnens naturreservat Längdskidor Långvattnet Marathon Margitbrännans naturreservat Massage Mat Mathantverk Medlemmar Mejeri Militärhistoria Miljöarbete Minilivs Minneslund Minnessten Mittockernäsets naturreservat Munsfjället Myhrbodarna fäbodvall Myren Myrklumpen Nyheter Nöjden Offerdalsfjällen Oldflån-Ansättens naturreservat Orientering Orre Ost Ostbuffé Ostbutik Ostlöpet Paketerbjudanden Pelleberget Penningkeisen Penningkejsen Pensionat Peter Stormare Pimpelfiske Pistmaskin Postombud Privatboende Projekt Kongroa Protokoll Pub Rastplats Raststuga Relax Renbetesfjäll Rengen Rengsfallet Rengströmmen Restaurang Retreat Rikkärr Ripa Rullskidtävling Räddningstjänst Röding Rörvassdalen Rörvattnet Rörvattnet-Skogsjö fvo Rörvattnets intresseförening Rötviken Rötvikens byalag Sameby Samhällsinformation Sandtjärn Semesterhus Service Sik Självhushåll Skansen Klintaberg Skidklubb Skidor Skidspår Skidträning Skidtur utanför led Skiffer Skogberget Skogsfågel Skogsgård Skola och förskola Skoter Skoterklubb Skoterkläder Skoterleder Skotersafari Skoteruthyrning Skärvången Skärvångens byalag Skärvångens kapell Slalom Slädhundar Släktforskning Smed Smide Småviltsjakt Snickerier Snöröjning Snöskoter Sommarfiske Sophantering Sopor Sopstation SOT-punkt Spel Spelmansbyn Spelombud Spelplats Sportfiske Starrgolvet Stor-Kingen Stora Stensjön Storforsen Storholmsjö Storholmsjö naturreservat Strömhöjden Strömhöjdens naturreservat Strömmande vatten Stugor Styrelsen Stångviken Svenska Kyrkan Sveriges vidaste vy Svetsning Systembolag Sörbodarna Sørli Taxi Textil Tjäder Torrbacken Toskströmmen Traktorarbeten Tunnbrödsbakning Turistinformation Utedass Utforska Utförsåkning Vaajmarathon Vallrun Vallruns byamän Valsjöbyn Valsjöbyns byalag Valsjön Valsjöns fvo Vandrarhem Vandring Vandringsled Vandring utanför led Varglyan Vattenfall Ved Verkstad Villa Skottland Vinklumpen Vinterfiske Visningar VVS Vägskälets naturreservat Värna miljön Växtfärgning Våfflor Webb & PR Webbkamera WiFi Äldreboende Älg Älgjakt Ängen & Vägkanten Åkeri Åkersjön Åkersjön & Högruns byalag Åkersjön HillClimb Åkersjön LeMans Åkersjöns fvo Åkersjöns snöskoterklubb Åkerån Årsmöte Återvinning Önruleden Önrun Önruns Fjällby Öring
Rulla till toppen