fbpx

Du är viktig för oss i vårt miljöarbete

Vi är stolta och glada över vår fantastiska natur, och att vara rädd om vår värdefulla natur hoppas vi är en självklarhet för alla som vistas i Ansättfjällen och dess omgivningar. I det ligger också att inte skräpa ner och att ta vara på sina sopor på rätt sätt samt att ta hänsyn till vad Allemansrätten säger.

När du rör dig i vår natur

  • Håll hundarna kopplade och stör inte djurlivet. Om du möter en ren – stå stilla och låt renen välja väg. Håll rejält avstånd, särskilt på våren då det är kalvningstider.
  • Var rädd om naturen och plocka bara de växter som är lovliga att röra.
  • Grillplatser och vindskydd finns det gott om, så använd dessa när du vill elda.
  • Elda inte på klippor och stenar.
  • Ta med dig ditt skräp hem, naturen är ingen soptipp och andra ska inte behöva plocka upp efter dig.
  • Vid skoterkörning ska leder alltid följas för att förhindra skador på skog. Att köra över planterade ytor är förbjudet.

Sopor

I en glesbygd som vår innebär det lite mer ansträngning än i en tätort p.g.a avstånd och färre platser för sop- och återvinningskärl. Vi hoppas och tror att alla ändå gör sitt yttersta för att hjälpa oss värna vår miljö och natur. Här lämnar vi lite hjälp på vägen med information om sophantering och återvinning i området samt vad Allemansrätten innebär.

Betalsäckar för fritidshusägare och turister finns att köpa hos kommunens betalsäcksombud:

Fyllda säckar lämnas tillbaka till valfritt ombud under ordinarie öppettider. Säckarna rymmer 130 liter och kostar 50 kr/styck.

Kärl för återvinning av papper, tidningar, plast, metall och glas finns på återvinningsstationer vid: Fahlströms Bygg i Valsjöbyn, vid Handlarn i Rötviken, macken i Åkersjön och vid mejeriet i Skärvången. Vid dessa miljötorg lämnas naturligtvis bara sådant som kärlen är avsedda för och ingenting utanför.

Grovsopor, elektronikavfall och farligt avfall lämnas vid återvinningscentralen 4 km norr om Hotagens kyrka, strax norr om Näckrostjärn och med avtagsväg från väg 340. Öppet maj-september, jämna veckor, 12-18 eller vid Föllinge återvinningscentral, mittemot OKQ8-macken i korsningen väg 339 och Industrivägen.

Mer information från Krokoms kommun > 

Vad säger Allemansrätten

INTE STÖRA – INTE FÖRSTÖRA!

Rätten att vistas ute i naturen står öppet för alla som vistas i vårt land. Allemansrätten är ingen lag utan en ”sedvanerätt” d.v.s. har tillkommit efter hand under många, många år. Att ha en rätt betyder också att ha en skyldighet. Du får vistas i naturen oavsett vem som är ägare av marken eller skogen. Allemansrätten är en regel som vi lärt oss redan som barn. En påminnelse om detta är alltid på sin plats.

TÄNK EFTER FÖRE. Lär dina barn och barnbarn att vara rädd om naturen men också vad som är tillåtet.

Eftersom Allemansrätten inte är en lag kan Du aldrig dömas enligt denna. Däremot omges Allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet, t.ex kan Du bryta mot:

  • Miljöbalken som skyddar växt och djurliv, biologisk mångfald och stimulerar friluftsliv.
  • Kulturminneslagen som skyddar naturområden och fornlämningar
  • Lokala ordningsföreskrifter som skyddar särskilda områden i en kommun.

Skräp och annat i skog och mark: All nedskräpning är förbjuden. Det är mycket enkelt. Ta med dig ditt skräp hem. Utgå inte ifrån att sopbilen kommer och hämtar ditt skräp på fjället eller i skogen. Gräv en grop om du måste uträtta dina behov. Elda upp eller ta med dig använt toapapper, så det inte blåser omkring på fjället eller på kobben.

Elda i naturen: Du får elda under säkra förhållanden i naturen, så länge det inte råder eldningsförbud. Du får dock använda små fältkök eller kolgrillar även om det är eldningsförbud, men du måste vara försiktig. Välj en plats för elden där det inte finns någon risk att den sprider sig eller skadar naturen, helst på redan iordningsställda eldstäder. Tänk på att mossa, torv eller jordig skogsmark är ett dåligt alternativ eftersom elden lätt kan sprida sig och till och med ligga och pyra för att blossa upp vid ett senare tillfälle. Elda aldrig på klippor – berget kan spricka av värme. Och elda inte om det finns någon som helst risk för brand.

Att plocka blommor, bär och svamp: Du får plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är dock så sällsynta att de är fridlysta och får inte plockas. Men du får inte ta kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd.

Hur nära ett hus kan jag gå? Du får inte passera över någons privata tomt. En tomt är området närmast ett hus där det bor någon. De som bor i huset ska helt enkelt få vara i fred. Tänk på att det inte alltid finns ett staket runt en tomt och är insynen fri måste du hålla dig på längre avstånd. Visste du att det faktiskt är ett brott mot hemfriden att gå för nära ett boningshus? Exakt vilket avstånd som gäller är dock svårt att säga. En tomt är vidsträckt kring bostadshus, är du längre bort än 60-70 meter är du förmodligen på den säkra sidan. Men området är betydligt mindre kring till exempel ekonomibyggnader, båthus och badhus. En tomt finns i princip bara kring byggnader. Men om du är osäker – fråga om möjligt markägaren eller håll avstånd!

Att tälta i naturen: Det går bra att tälta något eller några dygn så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. Tänk på att tälta på tålig mark, och inte på använd betesmark eller på mark som används för jordbruk eller plantering. Om du befinner dig i en nationalpark eller ett naturreservat gäller särskilda regler, ibland kan det vara tältförbud i hela området. Det finns anslagstavlor i området som visar vad som gäller. Om ni är många som ska tälta eller om du är nära ett boningshus behöver du be markägaren om tillstånd. Om du har husvagn eller husbil är kraven större. Känner du dig osäker – fråga markägaren.

Hunden i skog och mark: Hunden får naturligtvis följa med i naturen, men under tiden 1 mars – 20 augusti måste du ha strikt kontroll över din hund när ni är ute i skog och mark, allra helst kopplad. Då är djurlivet som känsligast, och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet. Om din hund springer lös har en jakträttsinnehavare rätt att koppla din hund, och om hunden inte går att fånga riskerar den att bli skjuten. Du som hundägare har ett strikt ansvar att se till att din hund inte orsakar skador eller avsevärd olägenheter

Här kan du läsa mer om Dina rättigheter i skog och mark: Naturvårdsverket. Bra information finns även på Håll Sverige Rent.

Ladda gärna ner vår pdf Miljöarbete i Ansättfjällen >

Dela gärna »

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på whatsapp
Dela på skype
Dela på reddit
Dela på email
Dela på print

Utforska

Kategorier

Scroll to Top